SUPER HIK: Kolorno izdanje #19

April/travanj –maj/svibanj 2019. godine
Po licenci: MAX BUNKER PRESS via Fatebenefratelli 15
20121 Milano
Naziv originala: SUPERCIUK
Broj originala:26
Tekst:Max Bunker
Crtež:Magnus
Tuš:Giovanni Romanini
Kolor:Raffaella Secchi
Godina izlaska:Avgust/kolovoz1971. godine