Nova serija #2: S.O.S Vampiri

Broj 2
Maj/svibanj –jun/lipanj2019. godine
Po licenci: MAX BUNKER PRESS via Fatebenefratelli 1520121 Milano
Naziv originala: S.O.S. VAMPIRI
Broj originala:541
Tekst: Max Bunker
Crtež: Dario Perucca
Tuš: Dario Perucca
Godina izlaska: Jul/Srpanj2014. godine