Tajno skrovište

TAJNO SKROVIŠTE NJEGOVE VISOSTI BROJA JEDAN!

a) TRANSFORMATOR
b) PODZEMNA ŽELEZNICA
1. ULAZ U PODZEMNU ŽELEZNICU
2. TAJNE ODAJE NJEGOVE VISOSTI
3. STEPENICE (ŠESTA, SEDMA I DEVETA NEDOSTAJU, OSTALE SU OŠTEĆENE)
4. SOBA NJEGOVE VISOSTI
5. TERETNI LIFT (RADI PO SISTEMU GRAVITACIJE)
6. GRUNFOVA LABORATORIJA

PLAN CVEĆARE – TAJNOG SEDIŠTA GRUPE “TNT”

1. PRODAVNICA CVEĆA
2. HODNIK SA ULAZOM U PODRUM
3. POSLEDNJA PROSTORIJA SA VIŠENAMENSKIM STOLOM (ŠEFOV PISAĆI STO – U RETKIM PRILIKAMA STO ZA RUČAVANJE)
4. SOBA ZA SLUŠANJE RADIO-PRIJEMNIKA (ODELJAK ZA INFORMISANJE)
5. ZAJEDNIČKA SLAMARICA
6. VLASNIK RADIO-PRIJEMNIKA U KARAKTERISTIČNOJ POZI
7. VEŽBALIŠTE (POLIGON ZA JAČANJE TELA I DUHA)
a) PRISTUP CVEĆARI
b) PODRUMSKO OKNO (ULAZITE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST)
c) OTVOR U PODU (ZAOSTAVŠTINA PROHIBICIJE)
d) SPOREDNI IZLAZ (GLAVNI ZA SIR OLIVERA!)