Cirkus: Kolorno izdanje #22

Broj 22 Zima 2019. godine
Po licenci: MAX BUNKER PRESS via Fatebenefratelli 15 20121 Milano
Naziv originala: CIRCUS
Broj originala: 29
Tekst: Max Bunker
Crtež: Magnus
Tuš: Paolo Chiarini
Kolor: Raffaella Secchi
Godina izlaska: Novembar/studeni 1971.