Alan Ford nova serija #6: Pinocchio

Broj 6

Januar/siječanj – februar/veljača
2020. godine
Po licenci: MAX BUNKER PRESS via Fatebenefratelli 15 20121 Milano
Naziv originala: PINOCCHIO
Broj originala: 545 (Specijal broj 14)
Tekst: Max Bunker
Crtež: Dario Perucca
Tuš: Dario Perucca
Godina izlaska: Novembar/studeni 2014. godine
(specijal – septembar/rujan 1996. godine)