Broj 67

U prodaji je februarski, 67. broj stripa “Alan Ford”

Naziv originala Superciuk alla riscossa
Tekst: Bunker
Crte`: Perucca
Broj originala: 306 (oktobar 1995)

null