U strahu su velike oči – Kolorno izdanje #15

Broj 15
Avgust/kolovoz– septembar/rujan 2018. godine

Naziv originala:
LA PAURA FA SPAVENTO

Broj originala:
22

Godina izlaska:
April/travanj 1971. godine