U POTRAZI ZA BOMBOM – Kolorno izdanje #17

Broj 17
Prosinac/decembar 2018 – januar/siječanj 2019. godine

Naziv originala:
BOY SCOUT

Broj originala:
24

Godina izlaska:
Jun/lipanj 1971. godine