San jedne zimske noći – Kolorno izdaje #16

Broj 16
Oktobar/listopad –
novembar/studeni
2018. godine

Naziv originala:
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZO INVERNO

Broj originala:
23

Godina izlaska:
Maj/svibanj
1971. godine