FRIT i FRUT – Kolorno izdanje #13

Broj 13
april/travanj– maj/svibanj 2018.

Naziv originala:
FRIT, FRUT

Broj originala:
20

Godina izlaska:
januar/siječanj 1971. godine