ČUVAJ SE BOMBE – Kolorno izdanje #14

Broj 14
Jun/lipanj – jul/srpanj 2018. godine

Naziv originala:
BOMBAFOBIA

Broj originala:
21

Godina izlaska:
Februar/veljača 1971. godine