Broj 68 / mart 2009

U prodaji je martovski, 68. broj stripa “Alan Ford

Naziv originala Vendetta in fumo
Tekst: Bunker
Crtež: Perucca
Broj originala: 306 (novembar 1995)