Broj 69 / APRIL 2009

U prodaji je aprilski, 69. broj stripa “Alan Ford

Naziv originala Spirito (non alcol) natalizio
Tekst: Bunker
Crte`: M. Paganini
Broj originala: 318 (januar 1996)