Alan Ford nova serija #7: Nogomet

Broj 7
Mart/ožujak – April/travanj 2020. godine
Po licenci: MAX BUNKER PRESS via Fatebenefratelli 15 20121 Milano
Naziv originala: SOCCER
Broj originala: 546
Tekst: Max Bunker
Crtež: Dario Perucca
Tuš: Dario Perucca
Godina izlaska: Decembar/Prosinac 2014.