Alan Ford NOVA SERIJA #1: Ganda banda

Broj 1
Mart/ožujak –april/travanj. 2019. godine
Po licenci:MAX BUNKER PRESSvia Fatebenefratelli 15,20121 Milano
Naziv originala: LA BANDA DEI BRUTTI
Broj originala: 540
Tekst: Max Bunker
Crtež: Dario Perucca
Tuš: Dario Perucca
Godina izlaska: Jun/lipanj 2014. godine