O magazinu

65Ime magazina: Alan Ford, Alan Ford specijal
Godina pokretanja: 2003.
Gl. i odgovorni urednik: Vladimir Gošić (vladimir.gosic@color.rs)
Ciljna grupa čitalaca: 7-50 str.
Dinamika izlaženja: Mesečnik, 12 izdanja godišnje (Specijal – jednom u dva meseca, 6 izdanja godišnje)
Prosečan tiraž: 15.000

Broj strana: 128
Pretplata: godišnja – 840 dinara; polugodišnja 420 dinara
Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »


Sa svojom 35 godina dugom istorijom izlaženja na ovim prostorima, “ALAN FORD” je od samog svog početka, bio i ostao najpopularniji i najčitaniji strip bivše Jugoslavije. Osim redovnog izdanja, jednom u dva meseca izlazi i “ALAN FORD specijal”, reizdanje najomiljenijih epizoda ovog kultnog stripa, a takođe i retko (ili čak nikada) objavljivanih epizoda. A da bi i nove, mlade čitaoce uputili u istorijat ovog legendarnog stripa, na kraju većine izdanja (pored prepoznatljivih karikatura i “fordaljke”) objavljujemo (u nastavcima) tekst nastanku i rastu popularnosti “ALANA FORDA”, kako u Italiji, tako i kod nas.