O stripu

Ime magazina: Alan Ford, Alan Ford specijal
Godina pokretanja: 2003.
Gl. i odgovorni urednik: Aleksandar Andrić, Jasen Kundalić (Kolorno izdanje)

Ciljna grupa čitalaca: 7-50 str.
Dinamika izlaženja: Mesečnik, 12 izdanja godišnje (Kolorno izdanje – jednom u dva meseca, 6 izdanja godišnje)
Prosečan tiraž: 15.000

Broj strana: 128

Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »

Sa svojom 35 godina dugom istorijom izlaženja na ovim prostorima, “ALAN FORD” je od samog svog početka, bio i ostao najpopularniji i najčitaniji strip bivše Jugoslavije. Osim redovnog izdanja, jednom u dva meseca izlazi i “ALAN FORD specijal”, reizdanje najomiljenijih epizoda ovog kultnog stripa, a takođe i retko (ili čak nikada) objavljivanih epizoda. A da bi i nove, mlade čitaoce uputili u istorijat ovog legendarnog stripa, na kraju većine izdanja (pored prepoznatljivih karikatura i “fordaljke”) objavljujemo (u nastavcima) tekst nastanku i rastu popularnosti “ALANA FORDA”, kako u Italiji, tako i kod nas.

Osnivač, izdavač i distributer:
COLOR MEDIA INTERNATIONAL
Adresa redakcije:
Temerinska 102,
21000 Novi Sad
Poštanski fah: 269
Tel. 021/489-71-00,
fax: 021/489-71-26
ALEKSANDAR RADOŠEVIĆ
direktor

MILAN ŠOBOT
direktor marketinga i prodaje

Ogranak “Color Press Magazini”
Mileve Simić 27,
21000 Novi Sad

MILICA KATIĆ
direktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *