Izdanja

Imena magazina: Alan Ford – Classic, Alan Ford – Kolorno izdanje, Alan Ford – Nova serija
Godina pokretanja: 2003.
Gl. i odgovorni urednik: Aleksandar Andrić (Classic), Jasen Kundalić (Kolorno izdanje, Nova serija)

Ciljna grupa čitalaca: od 7 do 107
Dinamika izlaženja: 
Dvomesečno (Alan Ford – Classic i Alan Ford – Nova serija), Kvartalno (Alan Ford – Kolorno izdanje)
Broj strana: 120

Cenovnik reklamnog prostora (PDF) »

 

Alan Ford Nova serija
Alan Ford Classic
Alan Ford Kolorno izdanje

 

Sa 50 godina dugom istorijom izlaženja na ovim prostorima, “ALAN FORD” je od samog svog početka, bio i ostao najpopularniji i najčitaniji strip bivše Jugoslavije. Osim redovnog izdanja, jednom u dva meseca izlazi i “ALAN FORD specijal”, reizdanje najomiljenijih epizoda ovog kultnog stripa, a takođe i retko (ili čak nikada) objavljivanih epizoda. A da bi i nove, mlade čitaoce uputili u istorijat ovog legendarnog stripa, na kraju većine izdanja (pored prepoznatljivih karikatura i “fordaljke”) objavljujemo (u nastavcima) tekst nastanku i rastu popularnosti “ALANA FORDA”, kako u Italiji, tako i kod nas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *